Về chúng tôi

Công ty Kết nối thương mai DUC 4.0 được hình thành trên nần tảng công ty Ducatus Global ducatus.com; và Văn Phòng Luật sư Luật Nguyễn hoạt động từ năm 1999;

Sứ mệnh: Kết nối thương mại với công nghệ tương lai

LUẬT NGUYỄN CORP là đơn vị cung cấp những giải pháp tối ưu nhất cho doanh nghiệp, người lao động, hộ gia đình UY TÍN & MỨC PHÍ TỐI ƯU NHẤT, mang lại những giá trị cộng đồng nhất định

Website: luatnguyen.com

GIẢI PHÁP D.U.C cung cấp các giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp, người tiêu dùng với chi phí tối ưu nhất

Website: giaiphapduc.com

TẬP ĐOÀN EMPEROR HOLDING đưa những ngành nghề truyền thống kết hợp với công nghệ Blockchain tạo tính đột phá cho tập đoàn, các công ty thành viên và đối tác toàn cầu với sự kết nối cộng đồng tiêu dùng sẵn có trên 180 quốc gia

Website: emperor-holdings.com