Cho thuê văn phòng

Cho thuê địa chỉ đặt công ty 500.000đ/tháng

Cho thuê phòng tiếp khách VIP 500.000đ/buổi

Cho thuê phòng đào tạo, hội thảo, sự kiện 900.000đ/buổi

100% DUC

Liên hệ: 0937 789 177 – 0977 305 966

Mô tả

Luật Nguyễn mở rộng hợp tác kinh doanh với tất cả các đối tác, các doanh nhân về các lĩnh vực:

Cho thuê địa chỉ đặt công ty 500.000đ/tháng

Cho thuê phòng tiếp khách VIP 500.000đ/buổi

Cho thuê phòng đào tạo, hội thảo, sự kiện 900.000đ/buổi

Liên hệ: 0937 789 177 – 0977 305 966